top of page

תקנים והסמכות

קבוצת קונטאל פועלת באמצעות תקנים והסמכות רלוונטים לתחומי פעילות החברה. בתחום ייצור ואספקת ארונות בקרה תעשייתיים החברה פועלת באמצעות ההסמכות והתקנים המחמירים ביותר ועומדת בדרישות הרגולציה – כל זאת במטרה להבטיח מוצר איכותי ובטיחותי.

להלן רשימת התקנים-  עבור צפייה או הורדת התעודה יש ללחוץ על הקישור המתאים.

heb-27001-2013.jpg

תקן ISO 27001:2013 לניהול אבטחת מידע במחלקת ה- IT עבור קונטאל אוטומציה ובקרה

ul.png

תקן UL  – Underwriters Laboratorie, הינן מעבדות איכות בתקן אמריקאי לאישור בטיחות למוצרים

היתר-לסמן-מוצר-בתו-תקן-אלקטרומכניקה.jpg

היתר מספר 76617– מכון התקנים הישראלי, מעניק לקונטאל אלקטרומכניקה ובקרה (1993) בע”מ את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן: לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך ולוחות הספק מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת”י 61439 חלק 2 מהדורה אפריל 2013

היתר-לסמן-מוצר-בתו-תקן-אלקטרומכניקה.jpg

היתר מספר 105224– לסמן מצרך בתו תקן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11 (ב) לחוק התקנים התשי”ג 1953 מעניק בזה לקונטאל אלקטרומכניקה ובקרה ( 1993 ) בע”מ. את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן: לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק

teken-icons-4.png

תקן ISO 14001 – תקן איכות למערכת ניהול סביבתי. התקן מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות , פיתוח ובפעולות אחזקה.

ISO-45001-190.jpg

ISO 45001:2018 – תקן בינלאומי המאפשר הקמת מערכת משולבת למספר תקנים, כגון ISO 9001 ו-ISO 14001.

 

התקן עוזר לארגונים לשפר את בטיחות העובדים, להפחית את הסיכויים לתאונות ומחלות תעסוקתיות וליצור תנאי עבודה טובים ובטוחים יותר במקום העבודה.

teken-icons-2.png

תקן ISO 9001 – תקן איכות בינלאומי, המעיד על קיום מערכות ניהול איכות בארגון. זהו התקן הרחב ביותר מכל תקני האיכות של ISO  ומקיף את כל מחזור חיי המוצר. התקן הוא מודל להבטחת איכות בתכנון (Design), פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה. ISO9001 עבור קונטאל אוטומציה ובקרה, ISO9001 עבור קונטאל אלקטרומכניקה ובקרה.

teken-icons-5.png

תעודת תו הזהב 2022 – קונטאל אוטומציה ובקרה– תעודה הניתנת לארגון בעל שלושה תקני איכות המעידים על התאמת מערכות הניהול לאמות מידה של איכות.

bottom of page